Quảng cáo nhà chờ xe buýt

Quảng cáo thì luôn có nhiều kiểu và được thay đổi theo sự sáng tạo của còn người. Những người làm quảng cáo luôn tìm tòi những thứ mới nhất để áp dụng một cách triệt để. Và chính xe bus là một công cụ để họ làm điều đó một cách hiệu quả nhất. Read More

Backdrop chương trình

Hiện nay rất nhiều các chương trình được tổ chức tại các TP lớn trên toàn quốc. Những chương trình tổ chức lớn bao gồm âm nhạc, sự kiện công nghệ, lễ ra mắt sản phẩm, buổi tổng kết… Vì vậy nhu cầu về trang trí và tổ chức sự kiện ngay càng tăng rất Read More