In backdrop

In backdrop In backdrop (phông nền sân khấu) đã được phổ biến ở Việt nam. Hầu hết các chương trình , tiệc , lễ … đều sử dụng backdrop để trang trí cũng như làm nổi bật sân khấu chính. Với người tổ chức chương trình, một sân khấu đẹp, ấn tượng và phong cách đã Read More

In băng rôn

In băng rôn (bandroll), Xuyên Việt nhận in bang ron cho các chiến dịch quảng cáo cổ động. Với hệ thống mấy móc thiết bị in khổ lớn công xuất cao Xuyên Việt luôn đáp ứng dược số lượng hàng lớn và gia hàng đúng hẹn. Với phương châm chữ tín đi đầu chúng tôi Read More